Kontakt

VIE DE CHÂTEAU ATELIER

ul. DOLNA 14/16/18
00-774 WARSZAWA

wt-czw : 11-17
sob: 10-14
pon, pt – nieczynne

email: atelier[@]nadolnej.pl

tel: +48 22 841 01 97
tel: +48 730 300 565

Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji terminu spotkania.

Dojazd komunikacją miejską:
Przystanek Dolna: 116, 166, 172, 501, 503, 519, 522, E-2
Przystanek Konduktorska: 119, 141, 172

Dworzec Warszawa Centralna – 5 km
Lotnisko Chopina Warszawa – 7 km
Lotnisko Warszawa-Modlin – 43 km

Dogodne połączenie z Autostradą A2 i Trasami S7, S8, S79 (Kraków, Wrocław, Katowice, Łódź, Poznań, Gdańsk, Białystok, Lublin) – 6 km

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Administratorem Pani / Pana danych jest vdc Malwina Kalata z siedzibą w Warszawie (00-774) przy ul. Dolnej 14/16/18 lok. 60. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, z administratorem można skontaktować się poprzez adres email atelier@nadolnej.pl, telefonicznie pod numerem 22 841 01 97 lub pisemnie na adres 00-774 Warszawa, ul. Dolna 14/16/18 lok. 60.
  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia działań wspierających sprzedaż, pozyskiwania nowych klientów oraz zapewnienia komunikacji.
  Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu rozwoju sprzedaży oraz komunikacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami.
  Ponadto, vdc Malwina Kalata może przetwarzać Pani / Pana dane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami - podstawą prawną jest uzasadniony interes vdc Malwina Kalata polegający na możliwości dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania w ww. celach. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
  Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
  Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne.